Achterhoeks bedrijfsleven ondervindt hinder van gewijzigd betalingsgedrag

Interne maatregelen bedrijven
De impact van corona raakt steeds meer ondernemers door veranderend gedrag bij leveranciers en afnemers. In de videopodcast van 1 april met Nick Snippe (VTS Technical Group) werd duidelijk dat veel ondernemingen nieuwe werkwijzen hanteren tijdens de coronacrisis. Volgens Nick Snippe is deze problematiek tweeledig. Afnemers geven vaak aan hun betalingstermijn te verlengen naar bijvoorbeeld 90 dagen om de eigen liquiditeit op niveau te houden. Hierdoor moeten andere bedrijven langer wachten op hun inkomsten.
Daartegenover staat dat leveranciers juist vooraf of direct bij levering betaald willen worden. Daar waar eerder genoegen werd genomen met betaling achteraf.

Kredietverstrekkers
De banken hebben, mede op aandringen van de overheid, regelingen opgesteld waarbij uitstel op betalingen van leningen wordt verleend. Hierdoor beogen zij ondernemingen extra lucht te geven. Een grote stap in de goede richting. Toch gaf Frans Verhaegh (MEVO Precision Technloogy) 31 maart in de videopodcast aan dat dit niet afdoende is. Veel financieringen lopen niet via de banken. Het gros van de vaste lasten komt vaak voort uit lease van machines. Daarnaast lijken ook kredietverzekeraars door de huidige situatie in de problemen te komen.

De Achterhoek
Geld moet door ander betalingsgedrag dus eerder de onderneming uitstromen, maar het binnenkomen laat juist langer op zich wachten. Door deze eisen is het lastiger om de financiën op orde te houden en ontstaat een sneeuwbaleffect; De hele keten wordt geraakt. Navraag in de Achterhoek leert dat deze problematiek speelt bij verschillende branches in de Achterhoek.

Juist in deze tijd moeten we het, volgens onze eigen regering, samen doen. Dit geldt voor het houden van 1,5 meter afstand, maar zouden we ook bij het ondernemen en handel drijven niet meer rekening met elkaar moeten houden? Het nemen van interne maatregelen heeft grote gevolgen voor de volledige keten en collega-ondernemers. Het Achterhoekse naoberschap zou ons hierbij kunnen en misschien zelfs moeten helpen. Laten we bij het nemen van interne beslissingen ook rekening houden met de gevolgen voor collega’s en andere ondernemingen.

Graag horen wij het als u tegen problemen aanloopt of juist kansen ziet.