Crisisteams kringen

Op dit moment wordt er op heel veel plaatsen ervaring op gedaan met hoe om te gaan met deze crisis. We willen graag kringen opzetten tussen maakbedrijven die elkaar vertrouwen en die middels ZOOM, Whatsapp of andere app in besloten kring info kunnen uitwisselen. De groepen zullen uit ongeveer 12 bedrijven bestaan en toegankelijk zijn voor deelnemers uit crisisteams. De teams zullen gefaciliteerd worden dus m.b.t. de organisatie ben je bij deelname daar geen tijd aan kwijt. Heb je interesse laat dat Harold, Martin of Wilma even weten.