Digitalisering van onderwijs in een stroomversnelling

Fantastisch wat COVID-19 heeft gedaan voor het onderwijs! Of, om het even wat te verduidelijken: voor het digitaliseren en thuiswerken binnen het onderwijs.

De laatste 10 jaar heeft het digitaal aanbieden van lesstof al stukje bij beetje zijn intreden gedaan in het beroepsonderwijs. Een aantal zaken zijn al gesneden koek; Huiswerk bekijk je via Magister en maak je thuis digitaal en bij alle opleidingen wordt een deel van de lessen in computerlokaal of met de laptop / tablet gedaan. Maar écht grootschalig is dat bij de meeste opleidingen niet geweest.

Nu we in deze ‘Corona-situatie’ van thuiswerken zijn terecht gekomen is het digitaliseren van het curriculum écht in een stroomversnelling geraakt. Waar Microsoft Teams (het ‘zoveelste’ platform) met moeite op enthousiasme kon rekenen binnen de sector Techniek & Informatica, hebben docenten en studenten er nu, min of meer uit nood, volop ingezet. Er stond binnen een paar dagen een online platform waar per klas of per student alle soorten van informatie kon worden gedeeld. Er worden inmiddels chatsessies gehouden, huiswerk wordt er op ingeleverd en toetsen / oefeningen worden er op vrijgegeven. Het begon vorige week nog klungelig en van matige kwaliteit, maar het is na de eerste paar dagen al sterk geprofessionaliseerd. Je ziet een enorme flexibiliteit van de docenten en er is iets ontstaan waar we enorm trots op kunnen zijn. Misschien blijkt hier wel uit dat verregaande innovatie vaak vooral reactief is te bereiken…

Inmiddels is men zich op het Graafschap College ook aan het richten op intakegesprekken voor nieuwe studenten via de chat. Dit is wellicht een goed voorbeeld van iets dat in de toekomst wel eens de standaard zou kunnen worden. De student hoeft niet te reizen, het is voor docenten en decanen vanuit verschillende locaties te doen en alle documenten zijn altijd (digitaal) aanwezig.

Hoewel bovenstaande natuurlijk een mooie ontwikkeling is, benadrukt Kees Nieuwenhuijse (directeur van de sector Techniek & Informatica van het Graafschap College) desgevraagd het volgende: “Wat we, naast de vindingrijkheid en professionaliteit van onze docenten, nu bevestigd zien is dat persoonlijk contact van groot belang is voor de doelgroep waar wij mee werken. Want natuurlijk is de manier hoe we nu omgaan met digitalisering een goede ontwikkeling, maar we zullen blij zijn als we de klassen weer vol hebben en we iedereen weer 1 op 1 alle aandacht kunnen geven”. 

Waar liggen de kansen voor uw bedrijf?

In deze gekke weken, misschien wel maanden, waar personeel veelal thuis werkt zijn er natuurlijk talloze online talencursussen die wellicht juist nu mooi gedaan kunnen worden! Engels, Duits, Chinees en natuurlijk, voor onze anderstaligen, ook Nederlands. De lijst van bedrijven die cursussen aanbieden in allerlei talen is lang en eenvoudig te vinden. Er zijn in de regio ook talloze kleine bedrijfjes en ZZP’ers die privé een cursusaanbod hebben en wellicht nog flexibeler zijn om zich aan de situatie van uw bedrijf aan te passen.

Op de wat langere termijn, zal er in het technische beroepsonderwijs een verdere verschuiving plaatsvinden naar meer modulair aanbieden van lesstof. Dit heeft als doel om buiten het huidige cursusaanbod ook certificaten voor losse onderdelen van een opleiding gehaald kunnen worden. Het geeft nog gerichter de kans om gepersonaliseerd te leren. Er zijn binnen de Engineering & Industrie al een aantal opleidingen met verregaande plannen en wellicht dat dit, door de recente ervaringen, nog sneller te realiseren valt.

Mochten er vragen zijn over bedrijfscursussen bij T&i en/of andere onderwijs gerelateerde onderwerpen kunnen jullie via de site mijn gegevens vinden.