Koop lokaal in een geglobaliseerde wereld

Dit artikel komt uit Achterhoeknieuws Winterswijk. De oorsponkelijke link vind je hier. Terugkijken van de Meet Up kan via deze link.

BREDEVOORT – Zoals Einstein reeds zei: “Als je doet wat je altijd deed, zal je krijgen wat je altijd kreeg”. Willen we actuele problemen oplossen, dan zullen we nieuwe wegen moeten vinden. Daarom biedt de Koppelkerk in Bredevoort een serie van zeven Meet Ups aan, waarin we vooruitblikken reflecteren op de maatschappij na corona. Vrijdag 22 mei was de eerste in de eerste editie. Voor het eerst online. Dat was best een beetje spannend – zonder het publiek in de zaal, verbonden via de digitale snelweg en technisch schakelend tussen schermen en bestanden. De reacties aan het eind van de avond waren zeer positief.

De VPRO Tegenlicht uitzending ‘The bigger picture’ diende als basis van de discussie. In de documentaire werd op de voor- en nadelen van (de)globalisering ingegaan. De boodschap: we putten kracht uit de regionale economie én zijn mondiaal aan elkaar verbonden. We moeten ons bewust zijn van de effecten elders, die door ons doen en handelen hier worden veroorzaakt – zowel positief als negatief.
Na een introductie van de podiumgasten werd het eerste blok gewijd aan ‘Terug naar lokaal – dichter bij onszelf?’. Rolf Winter, initiatiefnemer Koop Lokaal Doetinchem, nam de deelnemers mee in zijn verlangen om direct aan het begin van de coronamaatregelen iets voor de lokale ondernemers te doen. Intussen is te zien dat veel mensen bewust voor digitale aanschaf van producten bij lokale winkeliers kiezen. Er is een nieuw afzetkanaal ontstaan, dat een aantal maanden geleden nog ondenkbaar was. Rolf liet weten, dat (nog) niet bekend is, waarom mensen precies voor dit digitale pad kiezen. Is het vooral in steun in tijden van corona? Is het Achterhoekse trots? Toch is hij overtuigd, dat hierin nieuwe, duurzame modellen zitten. Iedereen zoekt nieuwe wegen, ook al lijkt het in begin wat onwennig en zelfs een beetje eng. Vanuit het publiek merkte iemand op: “Ik zie dat sportverenigingen hun leden aanmoedigen lokaal te kopen. Normaal sponsoren winkeliers en horeca de verenigingen en nu staan de verenigingen op om hen te steunen.” Ook kansen, die door een lokale/regionale munt kunnen ontstaan, werden benoemd. Rolf sloot af met ‘Wie goed doet, goed ontmoet’.

Na de pauze stapte men over naar ‘Deglobalisering en toerisme – hoe anders worden onze vakanties?’. Annemiek Riefel, kennismakelaar bij Achterhoek Toerisme, vertelde over de vier scenario’s die vanuit de Corona Impact Monitor van Provincie Gelderland waren ontstaan. De scenario’s zijn gelinkt aan de fases van afbouw van de corona-maatregelen. Het grote verschil zit in de laatste fase: wordt het een ‘volledige vrijgave’ (het nieuwe normaal) of volgt op vergaande vrijgave in de zomer een stap terug in het najaar en winter? Het toerisme in de Achterhoek gaat er deze zomer in ieder geval anders uitzien. Door onbekende(re) plekken onder de aandacht te brengen kan men zich ook zonder evenementen vermaken. Er is meer waardering voor het landschap, rust en ruimte. Zelfs de Achterhoekers laten weten, dat zij nu plekken vinden en bezoeken, waar zij nog nooit zijn geweest. Er is zo veel te ontdekken!Hoe vliegvakanties eruit gaan zien, is nog moeilijk te voorspellen. Veel mensen beseffen nu, dat meermaals vliegen per jaar niet slim is. Aan de andere kant ziet een jongere generatie het als de ‘normale lifestyle’. Voor de vliegbestemming Amsterdam is de impact nu al helder: een behoorlijk aantal ondernemers zal het niet redden. De verwachtingen voor de Achterhoek zijn daar duidelijk positiever. Annemiek sloot af met de hoop, dat de crisis ons wijzer maakt.

Het derde blok van de avond werd besteed aan een open gesprek over ‘Lokaal, regionaal, nationaal, globaal – waar liggen limieten en kansen?’. Antwoorden die daarop kwamen, waren zo interessant dat er nagenoeg een aparte een Meet Up aan besteed zou kunnen worden. Er werd afgesloten met een poll: ‘Ben je bereid om fundamenteel te veranderen?’Twee derde antwoordde ‘Ja’, één persoon antwoordde ‘nee’, de anderen waren er niet zeker van. Twee derde blijkt bereid fundamenteel te veranderen. Dat is indrukwekkend.
Conclusie van de avond is: mensen zijn sociaal, steunen elkaar en passen zich aan de omstandigheden aan. Misschien zijn we al op weg, invulling te geven aan de woorden van Albert Einstein: “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.” Wat denkt u?
Wie geïnteresseerd is in meer details van wat op de avond gezegd en besproken is, kan de Meet Up binnenkort terugkijken via www.koppelkerk.nl/terugkijken. De volgende online Tegenlicht Meet Up van de Koppelkerk vindt plaats op 19 juni. Het thema van de avond is het ‘basisinkomen’, zo heeft de overgrote meerderheid van het publiek vrijdagavond besloten.