Ondernemersvraag; verrekening verschillende belastingen

De situatie is als volgt. Een Achterhoeks bedrijf exporteert bijna alle producten die gemaakt worden. Daarover wordt dus geen BTW gerekend. De inkopen zijn voor een aanzienlijk deel binnenlands, waarover BTW terug te vorderen is. 


Bij de loonbelasting is dit anders, dit is gewoon af te dragen. Aan de ene kant vorderen ze dus periodiek belastingen terug via de omzetbelasting en aan de andere kant betalen ze belasting.


Als ze gebruik maken van de overheidsmaatregel die bedrijven in staat stelt om belastingbetaling uit te stellen, willen ze natuurlijk niet, dat de te vorderen belasting met de te betalen belasting wordt verrekend. Dan is het effect voor hen te verwaarlozen.

De vraag is dus of de diverse belastingsoorten met elkaar worden verrekend of niet?

Antwoord (met dank aan BonsenenReuling): De Belastingdienst heeft op zich wettelijk het recht om de teruggaaf van de ene belasting (bijvoorbeeld de omzetbelasting) te verrekenen met openstaande (andere) belastingschulden.

Voor zover mij bekend vereist dit wel een handmatige actie van de Invorderaar van de Belastingdienst. Ik zie echter wel dat steeds meer processen geautomatiseerd worden.

Of dat in het kader van de corona-maatregelen ook verrekend wordt, durf ik niet op voorhand uit te sluiten. Ik heb nog geen verhalen gehoord en/of gelezen dat er verrekening plaatsvindt.

De teruggaaf van omzetbelasting volgt in de praktijk snel op de aangifte. Uitstel van betaling kan pas worden aangevraagd nadat er een naheffingsaanslag is ontvangen.

Na ontvangst van een verzoek om bijzonder betalingsuitstel vanwege de coronacrisis verleent de belastingdienst automatisch drie maanden uitstel van betaling voor belastingschulden van de betreffende ondernemer. Het uitstel geldt vanaf de datum van het verzoek voor alle openstaande belastingschulden en voor alle nieuwe belastingaanslagen die in die periode worden ontvangen. Het verzoek hoeft dus slechts eenmaal gedaan te worden.  

Voor alle belastingschulden (ook voor de schulden die later zijn ontstaan) eindigt het uitstel 3 maanden ná de oorspronkelijke aanvraagdatum. Voor nieuwe belastingschulden gaat met andere woorden geen nieuwe driemaandstermijn lopen. Als langer betalingsuitstel nodig is, moet vóór het einde van de driemaandstermijn een verzoek om verlengd betalingsuitstel gedaan worden. Voor dat verzoek gelden aanvullende voorwaarden, waaronder een verklaring van een derde-deskundige indien de totale belastingschuld meer dan € 20.000 bedraagt.

Indien bijzonder betalingsuitstel vanwege de coronacrisis wordt gevraagd, zal de belastingdienst gedurende de uitstelperiode geen belastingteruggaven verrekenen met de belastingschuld waarvoor uitstel wordt gevraagd. Dit is recent goedgekeurd in een besluit van de staatssecretaris van Financiën. Na afloop van de uitstelperiode “herleeft” het recht op verrekening voor de belastingdienst.

(Bron:

BonsenReuling Accountants-Belastingadviseurs

Drs. Armand H.G.A. Fanchamps RB