Pieter Derks over verveling

We moeten niet vergeten te lachen!