Achterhoeks onderzoek naar collegiaal in- en uitlenen

Er is een onderzoek uitgevoerd bij Achterhoekse ondernemers om te inventariseren of er behoefte is aan collegiale in- en uitleen in de Achterhoek. Dit onderzoek is in opdracht van de thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt uitgevoerd door Tom Salemink. Tom is eigenaar van Achterhoek Werkt en organiseert jaarlijks de Talententuin. Het onderzoek is uitgevoerd bij Achterhoekse bedrijven die hebben deelgenomen aan de Talententuin en bij een deel van de leden van VNO-NCW Achterhoek.

De eerste resultaten van het onderzoek zijn bekend. 35 % van de ondervraagde bedrijven heeft een personeelsoverschot, 10 % heeft een personeelstekort. Het lijkt alsof de behoefte aan een platform voor collegiale in- en uitleen op dit moment nog niet zo groot is. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het noodpakket voor ondernemers waaronder de NOW regeling. In andere regio’s zijn ook vraag-en aanbodsites opgezet waar in de eerste weken van de coronacrisis wel gebruik van werd gemaakt maar nu iets minder. Mogelijk geeft de NOW 2 regeling meer aanleiding voor collegiaal in- en uitlenen met daarbij de flexibiliteit om het (vak)personeel weer terug te krijgen.

In de Achterhoek zijn al voorbeelden van collegiale in- en uitleen, zo blijkt uit het verhaal van Jarik de Graaff van ARA in Aalten. ARA richt zich op elektronica en machines voor besturingssystemen en schakelkasten op specificatie van de klant. De elektronica en het plaatwerk vormen een halffabricaat voor de industrie. ARA heeft op dit moment minder orders en leent personeel uit zoals lassers, kanters en elektronica specialisten. De uitleen vindt plaats naar klanten van ARA. ARA werkt ook met mensen van SDOA (sociale dienst Oost Achterhoek), ook voor deze medewerkers heeft ARA minder werk en die mensen werken nu bij het buurbedrijf LUVA. Voor de mensen van SDOA is het heel prettig dat ze gewoon koffie kunnen drinken bij ARA en ze voelen zich daardoor op hun gemak. Hieruit blijkt weer hoe belangrijk is om het netwerk te kennen en te onderhouden, bijvoorbeeld via het netwerk van de lokale industriekring (zoals in Aalten IKAD) of via VNO-NCW-Achterhoek.

Jarik geeft aan dat hij niet lang heeft stilgestaan bij de risico’s bijvoorbeeld in het geval van een bedrijfsongeval of arbeidsongeschiktheid. De bedrijven waar hij personeel aan uitleent zijn klanten en daardoor is er wederzijds vertrouwen. Wel is er een contract opgesteld met een aantal voorwaarden. Met deze werkwijze wordt de relatie met de klant verstevigd, dit wordt ook uitgedragen naar de medewerkers.

Ook TripleA Networks heeft ervaring met collegiale in- en uitleen. TripleA Networks uit Aalten bouwt en installeert antennes voor telecom providers.  Johan van Eerden, managing director bij TripleA Networks heeft op het moment veel werk en hij leent mensen in. In mindere periodes in het verleden heeft hij ook personeel collegiaal uitgeleend. Medewerkers ervaren deze manier van werken als positief, het is een manier om werk te behouden en het bedrijf in de lucht te houden. De meeste medewerkers begrijpen ook wel dat niets doen geen optie is en dat het bedrijf dan straks niet meer bestaat.

Jolanda Leenhouts van Brainport Industries geeft aan dat de maakbedrijven die zijn aangesloten al langere tijd samenwerken en personeel uitwisselen.

De vervolgstap in de Achterhoek is om te kijken welke generieke beroepen, zoals bijvoorbeeld heftruckchauffeurs, in kaart gebracht kunnen worden en die intersectoraal verbinden. Ervaring leert dat een kleinschalige aanpak het beste werkt waarbij je werknemersbestanden transparant kunt maken en daarmee kleine arbeidspools kunt opzetten. Vervolgens op termijn kijken naar talentontwikkeling in het kader van leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid.

Johan van Eerden geeft aan dat hij wel gebruik zou willen maken van een Achterhoeks platform, maar tot heden zoekt hij zelf in zijn eigen netwerk. Ook Jarik de Graaff geeft aan dat een Achterhoeks platform/databank goed kan werken.

Tom Salemink geeft aan dat 50% van de ondernemers het zelf regelt vanuit het netwerk en de andere 50 % behoefte heeft  aan een platform. De inventarisatie loopt ook bij bedrijven in het grensgebied in Duitsland. Uit de  eerste resultaten lijkt dat er in Duitsland nog niet zoveel urgentie is voor collegiale in- en uitleen.

Er lijkt in de Achterhoek behoefte en draagvlak voor een regionaal platform dat kleinschalig werkt en bepaalde branches bedient. Wilma Elbertsen van VNO-NCW vult aan dat er in branches als bouw en installatietechniek al veel ervaring is waar we gebruik van kunnen maken. Ook via de AWVN zijn contracten verkrijgbaar om de juridische kant goed te regelen.

Naar aanleiding van het onderzoek komt binnenkort een factsheet beschikbaar. Deze factsheet zal worden gedeeld met de bedrijven die hebben deelgenomen, met de leden van VNO-NCW en zal verschijnen op de website van Achterhoek Verbindt.